You are here

Pædagogisk psykologisk vurdering

PPRs opgaver er at rådgive, vejlede og støtte børn og unge, deres forældre og personalet i daginstitutioner, skoler og fritidsordninger herunder de lokale specialpædagogiske tilbud.

Foretage pædagogisk-psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn og unge.

Visitere til supplerende undersøgelser, fx af fysioterapeut, ergoterapeut, synskonsulent eller børnepsykiater.

Anbefale indsatser og særlige foranstaltninger.

Visitere til samt administrativt og økonomisk styre og følge op på specialpædagogiske tilbud til førskolebørn, skolebørn, unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt specialundervisning til voksne. 

Kontakt

Ishøj Store Torv 20, 5. etage
2635 Ishøj
Tlf 4357 7410
E-mail cbf@ishoj.dk
Sidst opdateret 22.11.2016