You are here

Adfærd Kontakt og Trivsel

En AKT-vejleder er skolens ressourceperson på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø.

En AKT-vejleder er skolens ressourceperson på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø. AKT beskæftiger sig med den sociale del af skolearbejdet. Det kan være svært at indgå i et socialt fællesskab. Vi fokuserer derfor på strategier, der inkluderer alle børn i skolen, så vidt det er muligt.

AKT-vejlederens arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, dvs. at alle elever har ressourcer og potentiale til at udvikle sig, hvis de får den rette støtte og hjælp til at skabe gode relationer.

I AKT fokuserer man på barnets ressourcer frem for fejl og mangler. Når man arbejder med AKT, kigger man på relationerne mellem mennesker. Barn-barn, barn - voksen og voksen-voksen. En AKT-vejleder iværksætter initiativer inden for trivselsområdet på skolen, vejleder og superviserer omkring klassens sociale samspil i forhold til adfærd, kontakt og trivsel. 

Kontakt

Sidst opdateret 22.03.2017